اولین پست اینستاگرام سخنگوی دولت بعد از فوت دخترش + عکس