معرفی تاندرتراک، وانت الکتریکی عجیب با توانایی شش چرخ شدن + عکس