نجات معجزه آسای دوچرخه سوار پس از عبور تریلی ۱۸ چرخ از روی سرش / فیلم