قتل بوکسور جوان در قرار ملاقات با دوست دخترش / رقیب عشقی دست به چاقو شد