شهرخبر

طبق فرمایشات پیامبراکرم(ص) ۴ عملی که سیئات را به حسنات تبدیل می‌کنند

۴ عملی که سیئات را به حسنات تبدیل می‌کنند را بشناسید

کارگرآنلاین| پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: چهار چیز سیئات را تبدیل به حسنات می‌کند.

به گزارش کارگرآنلاین «أرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ وَکَانَ مِنْ قَرْنِهِ إلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً بَدَّلَها اللهُ حَسَناتٍ»