ایده رئیس قوه قضائیه درباره الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات می‌تواند منشأ حل مشکلات کلان و زیربنایی کشور باشد