شهرخبر

مریم کامیاب

اختتامیه دوره جامع آموزش خبرنگار چندرسانه ای

اختتامیه دوره جامع آموزش خبرنگار چندرسانه ای یکشنبه ۵ دی با حضور محمد شجاعیان مدیر عامل خبرگزاری مهر در دانشگاه سوره برگزار شد.