23 تکواندوکار جواز حضور در اردوی تیم‌ملی را کسب کردند