پیشروی ارتش یمن در «الجوف» و داخل عربستان/ تلفات مزدوران سودانی + تصاویر