تصویر لو رفته از حرکت جنجالی دو ستاره فوتبال در رختکن