شهرخبر

جدول قیمت محصولات سایپا در ۱ دی ۱۴۰۰

امروز چهارشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۰ قیمت تعدادی از محصولات سایپا کاهش یافت.

جدول قیمت محصولات سایپا در ۱ دی ۱۴۰۰

به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس، امروز چهارشنبه ۱دی ماه ۱۴۰۰ قیمت تعدادی از محصولات سایپا کاهش و ساینا پلاس دنده ای افزایش یافت.

بر اساس آخرین قیمت محصولات سایپا: قیمت پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر صد هفتاد و دو میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر صد و هشتاد وسه میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر صد و هفتاد و هشت میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر صد و نود و یک میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر دویست و هشتاد و دو  میلیون تومان است.

جدول قیمت محصولات سایپا ۱ دی ۱۴۰۰ در بازار:

نام خودرو   سال    

 قیمت کارخانه (تومان) 

 قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) 

میزان افزایش / کاهش (تومان) 
پراید X۱۱۱ ۹۹ --- ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید X۱۳۱ ۹۹ --- ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید X۱۳۲ ۹۸ --- ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰  ۰
پراید ۱۵۱  ۹۹ --- ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۱۴۰۰ ۱۰۵.۱۰۰.۰۰۰ ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ پلاس ۹۹ --- ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ --- ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا ۲ ۹۹ --- ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲ ۱۴۰۰ ۱۰۶.۵۰۰.۰۰۰ ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۹۹ --- ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰  ۲.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس  ۱۴۰۰ --- ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
تیبا صندوقدار SX (فولادی)  ۹۹ --- ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا صندوقدار SX ۱۴۰۰ ۱۰۰.۶۳۰.۵۰۰ ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
تیبا صندوقدار SX پلاس ۹۹ --- ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
تیبا صندوقدار پلاس  ۱۴۰۰ ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX ۹۹ --- ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX  ۱۴۰۰ ۱۰۴.۶۰۰.۰۰۰ ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا پلاس دنده ای ۹۹ --- ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۱۴۰۰ --- ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
ساینا دنده ای S ۹۹ --- ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای S  ۱۴۰۰ ۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس  ۹۹ --- ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۰ ۲۶۵.۶۲۰.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای  ۹۹ --- ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰  ۰
کوییک دنده ای R ۹۹ --- ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای R  ۱۴۰۰ ۱۴۹.۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۰۰ ۲۹۱.۸۷۱.۲۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰