«سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت معدن تجارت در حاشیه نشست تخصصی با دیوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در رابطه با "سامانه جامع تجارت" گفت: راه اندازی سامانه جامع تجارت دغدغه بسیاری از دستگاه ها است، از این جهت که می توانیم قاچاق، بازار و کالای تقلبی را کنترل کنیم. همچنین سامانه جامع تجارت برای دستگاه نظارتی شفافیت را ایجاد میکند و رصد بهتری را در اختیار آنها قرار میدهد.

وی در ادامه بیان کرد: دراین سامانه فرآیندها از صادرات گرفته تا عملیات واردات و انبارداری همگی الکترونیکی می شوند، سامانه جامع تجارت ذینفعان متعددی دارد. طبق برنامه ریزی های وزرات صمت تا پایان امسال این کار به پایان میرسد و و روند کار ها به خوبی در جریان است.

وزیر صمت تصریح کرد: به طور مشخص 70 کار دراین سامانه انجام خواهد شد و 15 دستگاه مسئولیت دارند، این کارها بین دستگاه ها تقسیم شده است. در پایان هر ماه از دستگاه ها گزارش دریافت میکنیم. طبق وعده تا پایان امسال سامانه جامع تجارت کامل و اجرایی میشود. 

فاطمی امین در پایان افزود: با سامانه جامع مدیریت نوع جدیدی از مدیریت بازار و مدیریت کالاها  که مبتنی بر اطلاعات و اشراف اطلاعاتی است را شاهد خواهیم بود.