شهرخبر

مرگ تلخ پیرزن ۸۰ ساله تهرانی زیر شکنجه های پرستار خانگی

پیرزن ۸۰ ساله زیر شکنجه های پرستار خانگی جان خود را از دست داد. در فیلمی که دوربین های مدار بسته ثبت کرده اند مشخص است که پرستار موهای پیرزن را می کشید و او را به شدت کتک می زد.

مرگ تلخ پیرزن ۸۰ ساله تهرانی زیر شکنجه های پرستار خانگی

به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، رسیدگی به پرونده مرگ دلخراش پیرزن ۸۰ ساله تهرانی از چند روز قبل در دستور کار بازپرس حبیب الله صادقی در شعبه ۴ دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.

دختر این پیرزن در طرح شکایت خود به بازپرس پرونده گفت:«من پرستار یکی از بیمارستان های تهران هستم و از مدتی قبل به دلیل اینکه شیفت های کاری ام زیاد شد،برای مادرم که مبتلا به آلزایمر بود،یک پرستار خانگی گرفتم که یک شرکت او را به من معرفی کرده بود.»

شاکی در ادامه گفت:«خانه مادرم مجهز به دوربین مدار بسته بود و پرستار این موضوع را می دانست.این اواخر متوجه شده بودم که تصویر دوربین ها قطع و وصل می شد و بالاخره قطع شد.گمان می کردیم چون تصویر دوربین ها را روی مونیتور نمی بینیم ضبط هم نمی شود و شاید پرستار هم همین تصور را داشت.تا اینکه حال مادرم هر روز وخیم شد و از دنیا رفت.»

مرگ پیرزن آلزایمری بعد از شکنجه های دیوانه وار پرستار خانگی

بعد ازفوت پیرزن ۸۰ ساله،خانواده او که به پرستار خانگی مظنون شده بودند،دوربین های مدار بسته را بازبینی کردند و مشاهده کردند که این پرستار ۵۰ ساله به نام فرشته، دیوانه وار پیرزن را شکنجه می کرد.بنا بر این با احتمال اینکه شکنجه های فرشته در مرگ مادرشان تاثیر داشته،از او شکایت کرده و فیلم ها را در اختیار بازپرس قرار دادند.

در این فیلم ها دیده می شد که فرشته موهای پیرزن را می کشید و او را به شدت کتک می زد و گلویش را فشار می داد.

دختر پیرزن مبتلا به آلزایمر در ادامه گفت:«مادرم به دلیل ابتلا به آلزایمر،مدتی بود که قدرت تکلم نداشت.او نمی توانست به ما بگوید که فرشته چه بلایی سرش می آورد.چند باری دیده بودم که دستان مادرم کبود شده بود و وقتی از فرشته علت را می پرسیدم،می گفت که مادرم دستان خودش را به لبه تخت می کوبد.بعد از مرگ مادرم هم ناگهان فرشته ناپدید شد.»

با دستور بازپرس صادقی،جسد برای معاینه به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت تامه فوت مشخص شود.همچنین ردیابی پرستار خانگی در دستور کار پلیسی و قضایی قرار گرفت تا انگیزه او از شکنجه های پیرزن مشخص شود.