فیلم لحظه شکنجه دردناک نوچه یک شرور در تهران / انگیزه چه بود؟