شهرخبر

چگونه نخبگان اقتصاد شهری کوچک را متحول کردند

چگونه نخبگان اقتصاد شهری کوچک را متحول کردند

رئیس شورای شهربابک با بیان اینکه بانک نخبگان شهربابک را در شورای شهربابک تشکیل می دهیم، اظهار داشت: به دنبال نخبگان و متخصصان شهربابکی هستیم تا از علم و توانمندی آنان بهره مند شویم.

به گزارش تحریریه، رئیس شورای شهربابک در جلسه ای با برخی از نخبگان شهربابک با بیان اینکه ما در کارهای فرهنگی و عمرانی خلا پژوهش داریم افزود: شهربابک نخبه های زیادی دارد که می تواند از ایده های آنان بهره برد.

احمد طالبیان گفت: مردمی سازی شورا یکی از شعارهای این دوره شورای شهربابک است که در راستای آن با اجرای طرح شورا محله قرار است مردم به جایگاه اصلی خودشان برگردند، وارد میدان شوند و کار کنند.

وی علمی کردن مدیریت شهری را شعار دیگر شورای شهربابک عنوان کرد و بیان داشت: مشاوران مختلفی در زمینه های مختلف در کنار شورای شهربابک هستند.

طالبیان با بیان اینکه بدون هیچ گرایشی بانک نخبگان شهربابک را در شورای شهربابک تشکیل می دهیم، اظهار داشت: به دنبال نخبگان و متخصصان شهربابکی هستیم تا از علم و توانمندی آنان بهره مند شویم و همچنین از ایده های مهم استقبال می کنیم.

وی از راه اندازی دفتر تسهیل تولید در شورای شهربابک یاد و ابراز امیدواری کرد: پژوهش در کشور ما به یک اصل تبدیل شود. 

رئیس شورای شهربابک خاطر نشان کرد: اگر دشمنان دقیق به ما ضربه می زنند به علت پژوهش های دقیقی ست که در کشور ما انجام داده اند.

وی با اشاره به اینکه برای رفع در معضلات شهر باید به سراغ نخبه ها برویم تصریح کرد: متأسفانه یاد نگرفته ایم از علم نخبه هایمان درست استفاده کنیم و وقتی از توانایی آنان بهره مند نشویم به کشورهای دیگر می روند این سرمایه ها به دنبال عرصه ای برای خدمت هستند.

پایان/