شهرخبر

نماینده مجلس: تاکنون درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده در دولت و مجلس بحثی نداشته ایم

نماینده مجلس: تاکنون درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده در دولت و مجلس بحثی نداشته ایم

ایرنا نوشت: رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: تاکنون درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده در دولت و مجلس بحثی مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است

 فریدون حسنوند درباره مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده به خبرنگاران، گفت: تاکنون درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده در دولت و مجلس بحثی مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است.

تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشده و افزایش قیمت در سال آینده کذب است.

21217