ببینید | وحشت روی چرخ و فلک؛ حادثه عجیب در شهربازی روسیه