سردار کیاست سپهری امروز اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی پاوه و ثلاث باباجانی در دو عملیات موفق به کشف و ضبط مقادیری سلاح شدند.

وی افزود: این محموله سلاح شامل تعداد ۷۷ قبضه سلاح کلت کمری، ۱۱۱ تیغه خشاب مربوطه و تعداد ۴۵۰۰ فشنگ جنگی مربوطه بوده است.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا ٣ نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

سردار سپهری در پایان گفت: مرزداران ما اشرف کاملی بر منطقه و نقاط مرزی دارند و درصورت بروز هرگونه اقدامی که منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود سریعاً اقدام خواهند کرد.