شهرخبر

سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود چیست؟

کارگر آنلاین/امام باقر یا امام صادق علیه السلام :أثقَلُ ما یُوضَعُ فی المِیزانِ‏یَومَ القِیامَةِ‏الصَّلاةُ على محمّدٍ وعَلى أهلِ بَیتِهِ .

سـنگین‏ترین عـمـلى کـه روز قیامت در ترازو (ى اعمال) گذاشته مى‏شود ، درود بر محمّد و اهل بیت اوست .

بحار الأنوار : 94 / 49 / 9 منتخب میزان الحکمة : 332