شهرخبر

با صدور قطعنامه ای؛

رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد

رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد

قطعنامه حاکمیت فلسطینی‌ها و اعراب ساکن جولان بر منابع طبیعی خود در سرزمین‌های اشغالی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، قطعنامه حاکمیت فلسطینی‌ها و ساکنان عرب جولان اشغالی بر منابع طبیعی خود در سرزمین‌های تحت اشغال رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۵۶ رأی موافق و فقط ۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

فقط نمایندگان رژیم صهیونیستی، آمریکا، کانادا، جزایر مارشال، میکرونیزیا، پالائو و نائورو به این قطعنامه رأی منفی دادند.

این قطعنامه بر حق مسلم مردم فلسطین و نیز جمعیت عرب ساکن در جولان اشغالی بر منابع طبیعی خود از جمله زمین، آب و انرژی تاکید می‌کند.

در قطعنامه مذکور همچنین از رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت اشغالگر خواسته شده تا بهره‌برداری نامشروع از منابع طبیعی در مناطق تحت اشغال را متوقف و از اقدامات ضدمحیط زیستی در این مناطق به شدت پرهیز کند.

از مجموع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل که در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید، ۱۴ قطعنامه مربوط به محکومیت رژیم صهیونیستی و ۵ قطعنامه دیگر نیز در مورد دیگر مناطق جهان بوده است.

منبع: مهر