مرگ 7 کودک بی گناه در کانال های روباز شهری / در چند سال اخیر رخ داد + عکس