این مذاکرات  پس از یک هفته وقفه برای مشورت هیات‌ها با پایتخت‌هایشان مجددا در  ۱۸ آذر از سر گرفته شد و طی ۹ روز گذشته رایزنی ها در سطوح مختلف سیاسی و کارشناسی به طور دوجانبه، چند جانبه برگزار شد.

دو طرف توانستند در این دور از مذاکرات از سطح اختلافات خود بکاهند و به پیشرفت هایی در متون مذاکراتی دست یابند. ایران سه سند درباره لغو تحریم ها، اقدامات هسته ای و زمان بندی اجرای توافق به طرف مقابل ارایه کرد اما طرف مقابل به ویژه سه کشور اروپایی و آمریکا اصلاحات و پیشنهادات ایران را نپذیرفتند و تصریح داشتند که باید متن پیش نویس تفاهم شده در وین ۶ مورد تاکید همه طرف ها برای بررسی قرار گیرد. اما ایران این استدلال و موضع اروپا و آمریکا را نپذیرفت.

مذاکرات انجام شده از ۸ آذر تا کنون بیشتر به این موضوع اختصاص یافته است که پیشنهادات و اصلاحات ایران جدید ایران به نحوی مرضی الطرفین به متن پیش نویس وین ۶ اضافه و وارد شود.

هر چند منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند که در این رابطه به پیشرفت هایی دست یافته اند اما برای اینکه بگوییم دو طرف بر سر یک متن پیش نویس به تفاهم رسیدند تا مذاکرات بر سر آن را به طور جدی شروع کنند هنوز خیلی زود است.

در این دور از مذاکرات ایران و ۱+۴ به پیش‌نویس جدیدی که در آن نظرات ایران اعمال شده است، دست یافتند که در صورت نهایی شدن، این متن مبنای رایزنی‌های آتی قرار خواهد گرفت.

منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند که گفت وگوها پس از وقفه‌ای حدود ۱۰ روزه از سر گرفته می شود.

هیات مذاکره کننده ایران امشب به کشور باز می‌گردد.