ببینید | نیویورک با آذین‌بندی خیابان‌ها به استقبال جشن‌های کریسمس رفت