شهرخبر

امضای تفاهم نامه بین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران با سازمان مدیریت پسماند

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با سازمان مدیریت پسماند با حضور مدیرعامل آقای دکتر شایسته اصل و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند آقای عزیزی در سالن جلسات شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه عصر امروز برگ ...

امضای تفاهم نامه بین شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران با سازمان مدیریت پسماند

خبرگزاری تسنیم