انهدام باند سرقت سنگ آهن در بندرعباس / آنها میلیارد شدند