هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره سونامی کرونا قبل از کریسمس