حضور پیشکسوتان استقلال در جشن نوزدهمین سال تاسیس تیم فوتبال وکلا