شهرخبر

عوارض خروج از کشور در صورت افزایش احتمالی حداکثر 520 هزار تومان می شود

اگر دولت هم بخواهد میزان عوارض خروج از کشور را افرایش بدهد حداکثر این رقم با توجه به نرخ تورم کشور 520 هزار تومان خواهد بود.

عوارض خروج از کشور در صورت افزایش احتمالی حداکثر 520 هزار تومان می شود

اگر دولت هم بخواهد میزان عوارض خروج از کشور را افرایش بدهد حداکثر این رقم با توجه به نرخ تورم کشور 520 هزار تومان خواهد بود.

عضو کمسیون برنامه و بوجه مجلس شورای اسلامی با تکذیب خبر افزیش نرخ عوارض خروج از کشور به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار تومان گفت: دولت برنامه ای برای افرایش میزان عوارض خروج از کشور ندارد و چنانچه هم بخواهد این رقم را افزایش دهد مطابق قانون این افزایش حداکثر با توجه به نرخ تورم عدد 520 هزار تومان خواهد رسید.

محمد رضا دشتی اردکانی با بیان این مطلب افزود: پیش بینی دولت سال گذشته برای درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور 1500 میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط کرونا و عدم مسافرت ها میزان سفر کاهش یافت و فقط 10 هزار نفر از کشور خارج شدند و بنابر این میزان درآمد پیش بینی شده در این زمینه نیز با کاهش مواجه شد.

وی با اشاره به انتشار خبر افزایش عوارض خروج از کشور به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار تومان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته فقط 10 هزار نفر از کشور خارج شدند بنابراین خبر به غلط و بر اساس میزان پیش بینی  رقم بوجه بر اساس خروج مسافران اعلام شده بود و این در حالی است که در سال آینده با توجه به پیش بینی افزایش سفر به میزان  10 میلیون نفر رقم عوارض خروج تغییری نخواهد داشت و یا حداکثر با افزایش جزئی مواجه می شود.

این عضو کمیسون برنامه و بوجه مجلس خاطر نشان کرد: مطابق قانون اگر دولت هم بخواهد میزان عوارض خروج از کشور را افرایش بدهد حداکثر این رقم با توجه به نرخ تورم کشور 520 هزار تومان خواهد بود و بنابراین اعلام ارقام میلیونی در این زمینه درست نیست

منبع: عصر ایران