شهرخبر

مبارزه با فساد قائم به شخص نیست

به گزارش مشرق، مهدی کشت‌دار مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در توییتی نوشت: اخیرا برخی تغییرات سازمانی در این مجتمع سبب شده تا بعضی جریان‌ها و اشخاص در فضای مجازی با راه‌اندازی «هیاهوی رسانه‌ای و فاقد عمق» این‌گونه القاء کنند که مبارزه با فساد قائم بر شخص است و در صورت تغییر برخی افراد، این روند دچار انحراف یا متوقف خواهد شد.

در حالی که مبارزه با فساد، با روح دوره تحول و تعالی عجین شده و در بطن دستگاه قضایی قرار دارد و قائم به شخص نیز نخواهد بود.

موضوع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و قوه قضائیه، امری «سیستمی» و «فراگیر» است و موضوعی نیست که قائم به اشخاص باشد.

مبارزه با فساد قائم به شخص نیست