شهرخبر

ببینید | افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور واقعیت دارد؟

ببینید | افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور واقعیت دارد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه درباره عوارض خروج از کشور را رد کرد و افزود: جزئیات بودجه نه تنها برای مجلس مبهم است، حتی برای خود رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ابهام دارد.

265 262