شهرخبر
سرپرست دپارتمان فوتبال ساحلی مشخص شد

علی دهقانی سانیج به عنوان سرپرست دپارتمان فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال منصوب شد.

 علی دهقانی سانیج یکی از مدیران جوان فوتبال کشور  با حکم حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست دپارتمان فوتبال ساحلی معرفی شد.

 

وی سابقه معاون دبیرکلی و ریاست دپارتمان مسابقات بین المللی فدراسیون فوتبال را در کارنامه دارد. پیش از این پریا شهریاری به مدت 8 سال رییس دپارتمان فوتبال ساحلی ایران بود.