شهرخبر

توضیحات توانگر درباره عوارض خروج از کشور در سال آینده

به گزارش مشرق، مجتبی توانگر، نماینده مجلس درباره عوارض خروج از کشور در سال آینده طی توییتی نوشت: در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹، درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور به ترتیب ۱۴۰۰ و ۱۶۱۰ میلیارد تومان بود. این مبلغ در بودجه۱۴۰۰ به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که دلیل آن شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌های خارجی بود.

دولت‌ در بودجه ۱۴۰۱، میزان عوارض خروج از کشور را ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته، این یعنی ۱۱۰ میلیارد تومان کمتر از عوارض سال ۹۹ و ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر از عوارض سال ۹۸؛ بر این اساس می‌توان گفت که عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌های قبل از شیوع کرونا تعیین شده است.