شهرخبر

توضیح مهم درباره خبر عوارض خروج از کشور

کدخبر: 461599
خبر عوارض خروج از کشور نیازمند یک توضیح است.

عوارض خروج از کشور بعد از مقایسه برآورد درآمد پیش بینی شده در سال آینده با سال جاری سر و صدای زیادی به پا کرده است. نگاهی به آمار های سال های گذشته نشان می دهد برآورد دولت از سفر ها حدود شش میلیون سفر در سال بوده است. در سال جاری رقم درآمد ها از عوارض خروج از سفر حدود 110 میلیارد تومان پیش بینی شده است که با نرخ در نظر گرفته شده 400 هزار تومان برای هر نفر می توان گفت حجم سفر ها 275 هزار سفر بوده است. از دید برخی ناظران البته بخشی از این کاهش شدید تعداد سفر ها به دلیل گسترش پاندومی کرونا و حفظ فاصله اجتماعی بوده است اما بخش دیگر به دلیل نوسان ارز ، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش درآمد سرانه رخ داده است.

خبر اقتصاد نیوز با ملاحظه این نکته صورت گرفت که حجم سفرها افزایش نیابد، در این حالت تحقق درآمد پیش بینی شده مستلزم افزایش نرخ عوارض به رقم 5 میلیون تومان است. طبیعتا چنین رقمی از سوی دولت تعیین نخواهد شد اما قصد خبر این بود که با تاکید بر سقف مورد نظر نشان دهد از سفرها برآورد خوش بینانه ای انجام شده است.