شهرخبر

رئیس قوه قضاییه؛

باید فرآیندهای بورس شفاف و خالی از ابهام شود

باید فرآیندهای بورس شفاف و خالی از ابهام شود

رئیس قوه قضاییه گفت: باید فرآیندهای بورس شفاف و خالی از ابهام شود. تاکید می‌کنم که صرف هشدارها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.