متعهدیم که در سازمان انرژی اتمی برخلاف رویه‌های مقرر بین‌المللی کاری انجام ندهیم