شهرخبر

ببینید | عوارض خروج از کشور ۵۲۰۰۰۰۰ تومان شد؟

ببینید | عوارض خروج از کشور ۵۲۰۰۰۰۰ تومان شد؟

میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض خروج از کشور به صورت درصدی از بلیت مطرح شد که برای بررسی در نوبت رسیدگی است. این ارقام مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیمی در این باره نگرفتیم. منبع: خبرگزاری صدا و سیما

۲۶۱ ۲۵۶