شهرخبر

فیلم/ تکذیب افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور

زائران اربعین تنها با گذرنامه معتبر امکان خروج ازکشور خواهند داشت

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه: پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض خروج از کشور به صورت درصدی از بلیت مطرح شد که برای بررسی در نوبت رسیدگی است.