شهرخبر

تکذیب افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور

تکذیب افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض خروج از کشور به صورت درصدی از بلیت مطرح شد که برای بررسی در نوبت رسیدگی است.