انهدام باند آمازون ایرانی در اصفهان / جیب مردم را خالی کردند