پیش بینی وحشتناک یک متخصص ویروس‌شناسی درباره قربانیان کرونا در آمریکا تا قبل از کریسمس