عادل فردوسی پور دوباره سوژه رسانه ها شد ؛ بازگشت گزارشگر محبوب به فوتبال ایران با همکاری پیشکسوتان پرسپولیس + جزئیات