صدراعظم جدید آلمان از احتمال اعمال قرنطینه در دوران کریسمس خبر داد