زمان بازگشت وریا غفوری به ترکیب استقلال مشخص شد ؛ کاپیتان آبی پوشان غایب بزرگ بازی با سپاهان