عکس | بازیگر معروف بعد از کشتن همکارش در حال خرید درخت کریسمس