شکنجه شیطانی ۴۰ پسر نوجوان در بیابان‌های کرج / گفت و گو با قربانیان باند شرارت