زنگ خطر در پرسپولیس به صدا درآمد / استقلال سرمست / طرح زوج و فرد داوران ، علیه سرخ و آبی

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۰ آذر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.​

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه