شهرخبر

اولین جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز کارون بزرگ برگزار شد


اولین جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز کارون بزرگ برگزار شد

اولین جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز کارون بزرگ با حضور رئیس سازمان جنگل ها و مدیران کل منابع طبیعی ۷ استان زاگرس نشین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، اولین جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز کارون بزرگ با حضور مسعود منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیران کل منابع طبیعی 7 استان زاگرس نشین و مرتبط با این حوزه امروز چهارشنبه در سالن کنفرانس سازمان جنگل ها برگزار شد.

مدیریت جامع آبخیز از استراتژی مهم و اصلی سازمان جنگل هاست و مدیریت منابع طبیعی در گرو اجرای دقیق و نظام مند مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور است.
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز را در قالب 6 «کلان حوزه» کشوری اجرایی خواهد کرد و بر اساس دستور مسعود منصور تمامی بخش های سازمان جنگل ها باید برنامه ها و اقدامات خود را تحت برنامه مدیریت جامع حوزه آبخیز در 6 کلان حوزه اجرایی نمایند.

همچنین در جلسه ستاد مدیریت جامع حوزه آبخیز کارون بزرگ به معاونت آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها تکلیف شده است تا مدیران 6 کلان حوزه را به منظور سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت انتخاب و احکام آنها را صادر کرده و به تناسب آن نیز در استان های مشمول این حوزه، ستادهای هماهنگی مدیریت جامع حوزه آبخیز را بر اساس اساسنامه و چارت سازمانی که به زودی تنظیم و ابلاغ خواهد شد تشکیل دهند.

منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این جلسه تاکید کرد: مجمع نمایندگان مجلس و استانداران نقش اساسی در تحقق اهداف مدیریت جامع حوزه آبخیز دارند و مدیران کل منابع طبیعی استان ها و ستاد سازمان موظف به برگزاری جلسات هماهنگی  با آنان برای تبیین طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز هستند.

انتهای پیام/