شهرخبر

تجمع کارکنان آبفا اهواز به خاطر ۴ ماه حقوق معوقه+عکس

تجمع کارکنان آبفا اهواز به خاطر ۴ ماه حقوق معوقه+عکس
امروز کارکنان آبفا اهواز به ۴ ماه حقوق و ۵ ماه بیمه عقب افتاده خود اعتراض کردند. آبفا اهواز جایی است که قرار است مشکل کیفیت آب و وضعیت فاضلاب اهواز را حل کند.