مدیرکل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی منصوب شد