شهرخبر

فشار خون بالا را در دو ماه درمان کنید + روش خیلی آسان

کارگر آنلاین | افراد مبتلا به افشار خون می‌توانند تنها طی مدت دو ماه درمان شوند.کافی است دوبار در روز ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم عصاره سیاه دانه را مصرف کنند.

سیاه دانه و درمان هزار درد